Teorik Sınav Kuralları

 

 • Adayların sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav binasında bulunmaları gerekmektedir.
 • Adaylar sınav görevlileri tarafından belirtilen kurallara uygun olarak oturmak zorundadır.
 • Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
 • Sınav salonunda adayın yanında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. bulundurması yasaktır.
 • Adayların, sınav salonuna doküman, kitap, dosya, not defteri vb yardımcı materyal getirmeleri yasaktır.
 • Cevaplar sadece sınav görevlilerinin cevap kâğıdı olarak dağıttığı optik okuyucu formları üzerine işaretlenmelidir.
 • Adaylar soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerindeki kişisel bilgileri doldurmak zorundadır.
 • Adayın geç kalması halinde, sınavın ilk 5 dakikasında sınava alınır.
 • Aday sınav süresi bitimine kadar salonu terk edemez.
 • Sınav süresince sınav salonundan dışarı çıkmak yasaktır. Ancak sağlık sorunları vb. acil durumlarda salon başkanının izni ile gözetmen eşliğinde aday dışarı çıkabilir.
 • Adayın kopya çektiğinin tespit edilmesi halinde sınav kitapçığı ve cevap anahtarı alınır. Salon başkanı tarafından Salon Sınav tutanağına yazılır.
 • Sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunanlar sınavdan çıkarılır.

Performans Sınavının Uygulanması

 

Performans sınavı, ölçülmesi öngörülen öğrenme çıktıları altındaki başarım ölçütlerini içerecek şekilde hazırlanan senaryoların uygulatılması ile yapılır. Senaryoların uygulatılması esnasında, adayın uygulamaları, ilgili Ulusal Meslek Standardı’ndaki başarım ölçütlerinin işlem basamaklarından oluşan Performans Sınavı Kontrol Formu’na göre puanlanır ve değerlendirilir.

Uygulama gerçek çalışma koşullarının oluşturulduğu bir ortamda gerçekleştirilir. Sınav sonunda adayın başarım ölçütlerinden aldığı puanlar toplanarak başarı durumu belirlenir.

Performans Sınavı Kuralları

 

 • Adayların sınav başlamadan 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.  
 • Adaylar performans sınavına her bir alan uzmanı tarafından teker teker alınır.
 • Sınav süresince adaylar, sınav görevlilerinin talimatlarına uymalıdırlar.
 • Adaylara sınav esnasında kullanmak üzere Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) malzemeleri sınav görevliler tarafından teslim ve tesellüm formu ile teslim edilir ve sınav sonunda yine imza karşılığı teslim alınır.
 • Adaylar sınav süresince kullanılan malzeme ve ekipmanlardan sorumludur.
 • Adaylar sınav sonunda sınavın yapıldığı alanı ve malzemeleri temiz ve düzenli bırakmak zorundadır.
 • Sınavda ara verme zamanı ve süreleri sınavı yapan alan uzmanı tarafından, 10 dakikayı aşmayacak şekilde belirlenir.
 • Adayların, sınav görevlilerinin talimatı olmadan araç-gereç ve malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Sınavda adayın başına gelebilecek olası bir kaza durumunda alan uzmanı kaza raporu tutar ve Salon Sınav Tutanağında durumu belirtir.
 • Sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunanlar sınavdan çıkarılır.
ablogo2
myk10_yil
belge_afis

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz