Teorik Sınav Kuralları

 • Adaylar sınav saatinden en az 15 dakika önce sınavı binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Adayın geç kalması halinde, sınavın ilk 5 dakikasında sınava alınır.
 • Aday sınav salonunu sınavın ilk 15 dakikasında terk edemez.
 • Adaylar sınav görevlileri tarafından belirtilen kurallara uygun olarak oturmak zorundadır.
 • Adaylar soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerindeki kişisel bilgileri doldurmak zorundadır.
 • Sınav salonuna delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların getirilmesi yasaktır.  
 • Adaylar, sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunamaz.
 • Adayların sınav salonuna hesap makinesi, haberleşme araçları, kayıt cihazları, bilgisayar özelliği olan cihazlar ve doküman, kitap, dosya, not defteri, sözlük, cetvel, pergel, açıölçer vb yardımcı materyal getirmeleri yasaktır.
 • Adayların sınav esnasında sınav salonunda yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, tablet, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulundurmaları kesinlikle yasaktır.
 • Sınav Salonuna içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek içecek, tütün ve tütün ürünleri alınmaz.
 • Cevaplar sadece sınav görevlilerinin cevap kâğıdı olarak dağıttığı optik formları üzerine işaretlenmelidir.
 • Adaylar cevaplarını kurşun kalem ile işaretlemelidir.
 • Sınav süresince adaylar bir soru sormak istediğinde sorular yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulur, cevaplar da aynı şekilde yüksek sesle söylenir.
 • Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
 • Adaylar, ancak sağlık sorunları vb. acil durumlarda değerlendirici izni ile gözetmen eşliğinde salona giriş-çıkış yapabilirler. Salondan izinsiz ayrılan aday sınavını tamamlamış sayılır ve sınavına devam etmesine izin verilmez.
 • Değerlendiriciler veya gözetmenler kopya çekmeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir. Sınav sırasında kopya çektiği veya verdiği tespit edilen adayın kimlik bilgileri ve yaşanan durum Salon Sınav Tutanağı ile kayıt altına alınır. Ve adaylar sınavdan başarısız sayılır.
 • Sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunanlar sınavdan çıkarılır.
 • Kameralar sınav süresince kayıtta olacaktır.

Performans Sınavı Kuralları

 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmalıdır.
 • Adaylar performans sınavına her bir değerlendirici tarafından teker teker alınır.
 • Sınav süresince adaylar, sınav görevlilerinin talimatlarına uymalıdırlar.
 • Adaylar sınav süresince kullanılan malzeme ve ekipmanlardan sorumludur.
 • Adaylar sınav sonunda sınavın yapıldığı alanı ve malzemeleri temiz ve düzenli bırakmak zorundadır.
 • Sınavda ara verme zamanı ve süreleri sınavı yapan değerlendirici tarafından ara süresi 10 dakikayı aşmayacak şekilde belirlenir.
 • Adayların, sınav görevlilerinin talimatı olmadan araç-gereç ve malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Adayların sınav esnasında sınav salonunda yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, tablet, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulundurmaları kesinlikle yasaktır.
 • Adayların, sınav alanına doküman, kitap, dosya, not defteri, sözlük, hesap makinesi vb yardımcı materyal getirmeleri yasaktır.
 • Sınav alanına içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek içecek, tütün ve tütün ürünleri alınamaz.

Sınavların Durdurulabileceği Haller

 • Sınav Kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelen adaylar hakkında tutanak tutularak Gözetmen eşliğinde sınav salonundan çıkartılır ve Salon Sınav Tutanağında durum belirtilir.
 • Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması halinde veya sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav tamamen durdurulur ve Salon Sınav Tutanağında durum belirtilir


ablogo2
myk10_yil
belge_afis

DUYURULAR

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz