Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler posta, faks, elden veya Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine e-posta yoluyla, merkezde Şikâyet/İtiraz/Öneri Formu doldurularak veya sözlü, yazılı, e-mail ile Personel Belgelendirme Müdürlüğüne yapılabilir.

Şikayet ve İtirazın Alınması

Merkez tarafından verilen hizmetler ile ilgili şikayetler, Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu (PB-PRS12-F01) ile Merkeze elden, fax yoluyla veya Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine mail yoluyla iletilebilir. Merkeze iletilen Şikayet, İtiraz ve Öneri formu Planlama Koordinatörü tarafından kayıt altına alınarak Personel Belgelendirme Müdürü’ne iletilir.

ALTSO Voc-Test Merkezine yapılan Sınav ve Sınav sonuçları hakkındaki itiraz ve şikâyetler, sınavlardan ve sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 iş günü içinde yapılabilir. Diğer şikâyet ve itirazlar ile ilgili herhangi bir süre sınırlaması yoktur.     

Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi

ALTSO Voc Test Merkezine ulaştırılan Şikayet ve İtirazlar Planlama Koordinatörü tarafından kayıt altına alındıktan sonra Personel Belgelendirme Müdürü’ne iletilir.

Merkeze iletilen tüm şikayet ve itirazlar öncelikle Personel Belgelendirme Müdürü tarafından incelenir. Personel Belgelendirme Müdürü tarafından çözülemeyen itiraz ve şikayetler İtiraz ve Şikâyet Komitesi’ne iletilir. Komite oy çokluğuyla karar alır. İtiraz ve şikayet sonucu alınan karar 10 iş günü içinde itiraz ve şikayet sahibine iletilir.

Sınav soru ve sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi, Personel Belgelendirme Müdürü başkanlığında Program Komitesi tarafından soruların incelenmesi ve sınav cevap kâğıtlarının yeniden değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Alınan kararlar, toplantı tutanağı ile kayıt altına alınır. Alınan kararlar için, gerekli görülürse düzeltici faaliyet başlatılabilir. İtiraz için uygun görülen karar ve/veya karar sonucu yapılanlar ve varsa açılmış düzeltici faaliyetin sonuçları en geç 10 iş günü içinde itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. Karar, söz konusu sınava katılan diğer adayların sonuçlarını da etkileyecekse, diğer adaylar da en geç 10 iş günü içerisinde bilgilendirilir.

Tüm itiraz ve şikayetler için, bildirilen karar itiraz sahibi tarafından tatmin edici bulunmuyorsa nedenlerini açıklayıcı olarak yazdığı dilekçesini, kendisine kararın bildiriminden 5 iş günü içerisinde ALTSO Voc-Test Merkezine tekrar sunar. İtiraz komitesinin almış olduğu karara istinaden yapılan yeni itirazın görüşülmesi ve karara bağlanması için Personel Belgelendirme Müdürü, tekrar bir toplantı gündemi oluşturarak yeniden görüşülmesini sağlar. Komitenin almış olduğu nihai kararı 3 iş günü içerisinde itiraz sahibine bildirilir ve kayıtları saklanır.

Tüm şikayet ve itirazlar, Şikâyet/İtiraz/Öneri Takip Listesi ile Kayıt altına alınıp takibi yapılır. Periyodik olarak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında gündeme alınarak üst yönetim tarafından değerlendirilir.

ablogo2
myk10_yil
belge_afis

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz